לוגו/סמל של האוניברסיטה
טוען

רישום למעון "בית פאני" - ויצ"ו האוניברסיטה

  • יש להקפיד על יציאה מסודרת מהאתר, על מנת למנוע איבוד מידע.
  • בתום הליך הרישום, יתקבל אישור למייל. אישור זה מעיד על תקינות הליך הרישום.
  • הכניסה למערכת הרישום למעון מתאפשרת פעם אחת בלבד – אנא היערכותכם בהתאם.
  • לשאלות ובירורים: ענת בן הרוש stiener@bgu.ac.il